top of page

Privacystatement

Ik stel alles in werking uw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

  • Zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek, tenzij u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

  • Uw dossier tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling bewaar.

  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  • Op uw verzoek uw dossier aan u kan laten zien. 

bottom of page